. . .
top of page
מעפילי אגוז
תוכנית
מעפילי אגוז
מיקום
נווה חן תל אביב
(שכונת הטייסים לשעבר)

אודות הפרוייקט

תכנון מרכז מסחרי מודרני התואם את צורכי השכונה המתרחבת והמתחדשת,

תוך שילוב מבנה ציבור ותעסוקה ייחודי לחיזוק אוכלוסיית האזור.

מתכננים

קייזר אדריכלים

אתגר ההשבחה

איחוד חלקות עם קרקע סחירה בבעלות עירונית.

בתקופת הבנייה - הקמת מסחרי זמני על קרקע עירונית ירוקה.

התוצאה

מימוש עתידי של חטיבת הקרקע.

bottom of page