. . .
top of page
הרצל
תוכנית
הרצל
מיקום
מפגש הרחובות, הרצל קיבוץ גלויות, אבולעפיה

אודות הפרוייקט

איחוד חלקות למתחם תכנוני בשטח של 3.6 דונם שעליו ייבנו כ-14,000 מ"ר בעירוב שימושים, תעסוקה, מסחר ומגורים.

אתגר ההשבחה

איחוד חלקות

התוצאה

מימוש עתידי של חטיבת הקרקע.

טובת התושב 

הקמת פרויקט משנה פני אזור, לחיזוק תמהיל התושבים בשכונה.

bottom of page