. . .
top of page
הגר''א
תוכנית
הגר''א
מיקום
הרחובות הגר"א/בני ברק/הרכבת

אודות הפרוייקט

קידום תב"ע במסגרתה יאוחדו חלקות המתחם ויבנו 2 מגדלים בשטח כולל של 43,000 מ"ר בעירוב שימושים - תעסוקה, מסחר ומגורים בשותפות עם י.ח דימרי.

מתכננים

קייזר אדריכלים ומתכנני ערים.

אתגר ההשבחה

אינטגרציה בין תכנון המקרו של העירייה לבין צרכי התושבים,

בעלי הדירות ובעלי הנכסים באזור דרום העיר תל אביב.

התוצאה

מכירת הקרקע המושבחת לחברה יזמית.

טובת התושב

מענה לצורכי ציבור עבור כל המע"ר, מתחם דיור בר השגה, שטחים בנויים ציבוריים לרווחת התושב, הרחבת מגרשים ציבוריים צמודי התוכנית

ותכנון דופן יוקרתי ומודרני לשכונת נווה שאנן.

bottom of page