. . .
top of page
ראול ולנברג
תוכנית
ראול ולנברג
מיקום
רמת החייל
תל אביב

אודות הפרוייקט

איחוד חלקות, לטובת פרוייקט בהיקף של 34,500 מ''ר ביעוד תעסוקה.

מתכננים

ברעלי לויצקי כסיף.

אתגר ההשבחה

איחוד חלקות וקידום תב''ע נקודתית.

התוצאה

מימוש עתידי של חטיבת הקרקע.

טובת התושב

חידוש המרקם השכונתי ברחוב ראול ולנברג מול שכונת המגורים.

bottom of page