. . .
top of page
A TOWER

תוכנית: תא* "A TOWER".

מיקום: הרחובות אניליביץ'/החרוץ.

אודות הפרויקט: איחוד חלקות וקידום תב"ע למתחם תכנוני בשטח כולל של 25,000 מ"ר בעירוב שימושים.

מתכננים: קייזר אדריכלים ומתכנני ערים.

אתגר ההשבחה: תכנון הרחוב בשלמותו כתנאי של העירייה לקידום התב"ע, תוך רתימה וחבירה לכל בעלי הנכסים ברחוב.

משך הפרויקט: צפי 4 שנים.

התוצאה הרצויה: מימוש עתידי של חטיבת הקרקע.

טובת התושב: תכנון שטח ציבורי ירוק פתוח, תכנון שב"צ (שטח ציבורי בנוי), עירוב שימושים ותוספת של כ-200 יחידות דיור באזור מוטה תעסוקה.

* יפורסם בהמשך

bottom of page